HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Centrul Media pentru Tineri

Descoperă meseria de Bucătar

12 ratings | 953 views
Acest material a fost realizat în cadrul unui acord de colaborare cu Liechtenstein Development Service (LED) și are drep scop să promoveze meseria în rândul tinerilor și părinților. Video realizat de Ana Gurdiș și Alex Smiricinschi
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Siberiu (1 year ago)
Cerintele sunt minime pentru bucatarie, daca esti capabil sa suporti stresul imens de la comenzi si preparare atunci te poti considera Bucatar (Chef) Am lucrat in multe locuri renumite, stresul si concentrarea sunt pe primul loc.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.