HomeРазвлеченияRelated VideosMore From: Alexunea TV

Tata i-a Interzis lui Alex sa se Joace cu Mingea!

9831 ratings | 1093417 views
Nu lăsa pe nimeni să-ţi spună că nu poţi face ceva. Dacă ai un vis, trebuie să-l protejezi. Oamenii care nu reuşesc să facă ceva îţi vor spune că visul tău nu se va împlini. Dacă vrei ceva, du-te şi obţine. Punct.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments ()

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.