HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Centrul Media pentru Tineri

Descoperă meseria de Cofetar

57 ratings | 5647 views
Acest material a fost realizat în cadrul unui acord de colaborare cu Liechtenstein Development Service (LED) și are drep scop să promoveze meseria în rândul tinerilor și părinților. Video realizat de Ana Gurdiș și Alex Smiricinschi
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
Valeriu Palii (1 month ago)
Unde sunt barbatii? sau aceasta meserie este doar pentru fete?
Victoria Diaconita (1 year ago)
Unde se afla aceasta scoala de cofetarie?

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.