HomeОбществоRelated VideosMore From: KornyMD

Accident în Chişinău cu mari semne de întrebare

1 ratings | 545 views
Un şofer din Chişinău, proprietarul automobilului Honda din imaginile de mai jos, a fost implicat într-un accident de circulaţie la sensul giratoriu de la intersecţia Alecu Russo – bd. Moscova.
Category: Общество
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.