HomeРазвлеченияRelated VideosMore From: Alexunea TV

Cumpara tot ce poti duce

3758 ratings | 180025 views
Cu ocazia zilei copiilor de 1 iunie, parintii pregatesc o provocare interesanta pentru Alex! Poate sa cumpere orice doreste dintr-un magazin de jucarii, dar doar ce poate duce pe el, parintii nu-l ajuta sa duca nimic, chiar daca el cere asta) #cumparatot #magazindejucarii #alexuneatv
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments ()

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.