HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Kaufland Moldova

Kaufland | Bucurie în Mișcare Chișinău

5 ratings | 500 views
Zeci de copii, părinți și bunici, prieteni ai sportului, au venit la cel mai energic festival din Republica Moldova, Bucurie în Mișcare. Proiectul este inițiat de Asociația 11even România și desfășurat cu sprijinul Kaufland. #kaufland #sport
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Top 10 (6 months ago)
Continuati si Construti un viitor mai bun pentru Moldova

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.