HomeОбществоRelated VideosMore From: Oleg Brega

Cu două cîrje, mătură în faţa unui magazin de lux - Curaj.TV

6 ratings | 645 views
Femeia se deplasează cu mare greutate, totuşi, lucrează dis-de-dimineaţă Chişinău, str. Bucureşti www.Curaj.MD
Category: Общество
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Sirius (2 years ago)
Publika nu vrea sa arate acest video, sa mai povesteasca cum e de trait in Moldova, cu cit s-a marit % de cumparatori de masini noi si cum a crescut importul de blani in tara noastra de minuni de la Michiduta.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.