HomeНовости и политикаRelated VideosMore From: Click!

Tupeu de hoți! Uite cum fură din magazine

2 ratings | 4056 views
Au furat cu nerușinare! Trei tinere și un bărbat au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp plecau din magazine cu produse pe care nu le-au achitat. Polițiștii au dat publicității imaginile în speranța că suspecții vor fi găsiți mai repede.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.