HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Pro TV Chisinau

Stirile Pro TV 1 Februarie 2019 (ORA 17:00)

34 ratings | 4035 views
Stirile Pro TV 1 Februarie 2019 (ORA 17:00)
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Lena (2 months ago)
SOCIALȘTII- DodoPutioniștii, speră că o să ne poată vinde țara Rușilor, care atîția zeci de ani sau bătut joc de poporu nostru. Neau dus în siberia, neau luat averia, neau pus la pușcărie,și suferim pănă astăzi.Între noi moldoveni, păn în ziua de astăzi, avem așa zis (Dușmanii noștri) care sau vîndut sufletul (pentru bani )și vrau să ne vîndă iar Rusului . Nui credeți.NU!

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.