HomeОбществоRelated VideosMore From: Oleg Brega

Locuieşte într-un garaj cu 4 copii la #Călăraşi - Curaj.TV

38 ratings | 4801 views
Autorităţile pretind că nu e locuitoare a Călăraşilor, dar Gutiera Rădiţă spune că a locuit mai mult timp în acel oraş, la gazdă, dar acum nu mai are unde sta şi a fost găzduită de o familie romă, tot săracă, în garajul lor nefolosit. A fost o vizită de documentare împreună cu Ion Bucur, reprezentant al unei organizaţii internaţionale de drepturi ale romilor, precum şi cu alţi activişti de drepturile omului www.Curaj.MD
Category: Общество
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (7)
Patrick Paul (3 months ago)
Nu înțeleg de fac atâția copii!?
ghgftgv hhgfcbj (4 months ago)
dar tacit din gura o
Veta Budaca (7 months ago)
de ce dracu faceti multi copii?toantelor
Kendama Calarasi (1 year ago)
Aia nu sunt din calarasi sunt din modelu in pula mea
Oleg Sevtov (2 years ago)
Mai fa vre-o trei copii!!!gitzika Proasta!!!
O,Jackson...
Soilita Ion (2 years ago)
Oleg aici totul depinde de femeie.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.