HomeОбществоRelated VideosMore From: Oleg Brega

Cerşetoarele cu copii n-au dispărut după reportajul poliţiei - Curaj.TV

17 ratings | 1563 views
Mai ieri poliţia se lăuda pe situl oficial că a arestat o femeie care organiza cerşetorii de pe strada Ismail, dar, se pare, businessul ilegal a rămas sub controlul mafiei de la guvernare, altfel, cum ar tolera să se exploateze pentru cerşit pe ger minori, viitoarea generaţie de contribuabili şi alegători?! www.Curaj.MD
Category: Общество
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
4get (2 years ago)
"ț-or tăie macaroana" :D
Pokemon POK (2 years ago)
n-are importantza ce vinde..trezirea men ca shtii doar care e situatzia in tzara aia de cct

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.