HomeОбществоRelated VideosMore From: BTV БЕЛЬЦКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Spitalul din Bălți a rămas fără magazine. Același lucru se va întâmpla și cu Centrul Consultativ

2 ratings | 111 views
Magazinele care erau amplasate în holul de la parterul Spitalului Clinic Municipal din Bălți au fost lichidate, iar în timpul apropiat, administrația își propune să elibereze și holul din Centrul Consultativ. Pe locul unde au fost sau încă sunt amplasate punctele comerciale, urmează să fie amenajat un dispecerat, un vestiar și chiar un loc de joacă pentru copii.
Category: Общество
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.