HomeНовости и политикаRelated VideosMore From: Radio Europa Liberă - Moldova

Primul magazin social la Tiraspol, cu sprijin UE

2 ratings | 217 views
Un proiect social a fost lansat în premieră la Tiraspol, cu sprijinul UE. Stels-Terra a deschis un magazin de haine pentru copii, unul în care oamenii au posibilitatea să aducă pentru vânzare hainele în stare bună de care nu mai au nevoie, iar cumpărătorii se bucură de prețuri atractive. Originally published at - https://www.europalibera.org/a/primul-magazin-social-la-tiraspol-cu-sprijin-ue/29594483.html
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Letzebourger (7 months ago)
because of the terrible music one can not hear what people are saying! Bad job!

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.