HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Madein.md

Madeinmd testează. Încălțămintea pentru copii Zorile

5 ratings | 559 views
Echipa Madein.md a realizat un unboxing și a testat încălățimtea pentru copii oferită de producătorul autohton Zorile S.A.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments ()

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.